Elektronische Sigaretten Bond NederlandNieuwe wet inzake e-sigaretten is een bewijs van onkunde

Wetgeving staat bol van onjuistheden en regelt niet wat nu juist wél noodzakelijk is.


LEIDEN  - Brancheorganisatie “Elektronische Sigaretten Bond Nederland” (kortweg: Esigbond) heeft kennis genomen van het “Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret” dat op 28 november is gepubliceerd in het staatsblad. De Esigbond is geschokt door de inhoud van deze nieuwe wetgeving, waarin wel de nieuwste en meest geavanceerde producten worden geweerd, maar het door de Esigbond en de Tweede Kamer zo gewenste verbod op verkoop aan kinderen niet is opgenomen. De wet vermeldt zelfs expliciet dat deze niet geldt voor de shisha-pen, daar waar deze nu juist de aanleiding tot strengere wetgeving vormde. De Esigbond stelt vast dat de wetgever door onkunde en onwetendheid een wet heeft opgesteld die de plank volledig mis slaat en meer kwaad dan goed doet.


Het Ministerie van VWS heeft in opdracht van staatssecretaris Van Rijn de taak gekregen om de verkoop van elektronische sigaretten te beperken, naar aanleiding van Kamervragen over de shisha-pen en het gebruik ervan door jongeren. Ook de Esigbond roept al jaren om nadere wetgeving die verkoop aan jongeren verbiedt en regels opstelt om de kwaliteit en veiligheid van de aangeboden producten te kunnen waarborgen.


Gebleken is dat beleidsmakers van VWS volstrekt niet op de hoogte zijn van de 2e generatie e-sigaretten, waarmee de veiligheid en kwaliteit van e-sigaretten de afgelopen jaren fors is verbeterd. Belangrijke nadelen van de e-sigaret, waar tot op heden ook in de media nog steeds over wordt gesproken, zijn met deze 2e generatie echter al lang achterhaald, zo is ook wetenschappelijk aangetoond. Door deze onwetendheid wordt een groot deel van de 2e generatie producten door deze wet nu verboden, terwijl er tegelijkertijd nog steeds geen leeftijdsgrens is en producten van de 1e generatie, zoals de shisha-pen, wel worden toegelaten.


Op sommige punten is deze AMvB al gebaseerd op de naderende Europese Tabakswetgeving (TPD). Bij het opstellen van de TPD is de Esigbond rechtstreeks betrokken geweest. Daar waar de punten uit deze Europese wet letterlijk zijn overgenomen, zijn belangrijke stappen in de goede richting gezet. Zo is er bijvoorbeeld een beperking van nicotinehoeveelheden, worden kindveilige sluitingen vereist en additieven die nicotineverslaving versterken verboden. Helaas heeft VWS ook hier fouten gemaakt door regels uit de TPD verkeerd te interpreteren.


De huidige wetgeving heeft dan ook tot gevolg dat belangrijke verbeteringen die de veiligheid ten goede komen worden genegeerd en de zo noodzakelijk geachte regelgeving -nog steeds- ontbreekt.


Hoewel de Esigbond vooraf betrokken werd bij het opstellen van deze wetgeving en reeds toen haar zorgen heeft geuit over diverse punten, is hier te weinig mee gedaan. Ten onrechte wordt in de toelichting dan ook gemeld dat de Esigbond zich in deze wet kan vinden. De Esigbond staat voor het benutten van de vele voordelen van de e-sigaret en tegelijkertijd het beperken van de nadelen. En daarvan is in deze wet weinig terug te vinden. De komende wetgeving schiet haar doel voorbij en de volksgezondheid van de (rokende) consument wordt nu juist bedreigd in plaats van beschermd. Dat keurt de Esigbond ondubbelzinnig af.