Nieuw E-sigaret onderzoek veegt vloer aan met RIVM rapport

Schadelijke stoffen in e-sigaretten tot 250 maal lager dan in tabaksigaretten

 

LEIDEN – Een studie die deze week gepubliceerd werd in het internationaal wetenschappelijk tijdschrift “Addiction” haalt hard uit naar wetenschappers die niet alleen een gebrek aan inzicht tentoonspreiden inzake de werking van e-sigaretten, maar ook geen idee hebben hoe deze door de consument wordt gebruikt.


Volgens de onderzoeker en cardioloog Dr. Konstantinos Farsalinos, ondermeer verbonden aan de universiteit van Leuven, laten de resultaten van zijn onderzoek duidelijk zien dat ook tijdens het gebruik van hoger voltage batterijen slechts een minimale hoeveelheid aldehyde vrij komt uit de verdamper. Het gemeten niveau ligt ver beneden de emissies die vrijkomen tijdens het roken van traditionele sigaretten.


Hij waarschuwt in zijn publicatie nadrukkelijk voor wetenschappers die een gebrek aan inzicht hebben binnen dit vakgebied. “U heeft vast en zeker hun onderzoeksrapporten gelezen, vergezeld van enorme mediacampagnes, waarin staat dat e-sigaretten veel hogere niveaus van kankerverwekkende aldehyden produceren dan traditionele sigaretten”. Deze uitkomsten zijn echter pertinent onjuist en altijd het gevolg van langdurige oververhitting van de e-sigaret. Wanneer de e-sigaret oververhit raakt dan controleert de gebruiker direct waarom dat is. Meestal dient dan de vloeistof bijgevuld te worden of dient men het verdamponderdeel te vervangen. Een elektronische sigaret die oververhit raakt resulteert in een dusdanig penetrante smaak dat een gebruiker het uit zijn hoofd laat om verder te dampen.


Het fenomeen dat optreed bij oververhitting heet een “dryhit” of “drypuff”. Farsalinos wijst de auteurs op het feit dat dit fenomeen gedetailleerd beschreven is in een publicatie die al uit 2013 stamt. Om voor eens en altijd korte metten te maken met ondeugdelijke rapporten die breed in de media worden uitgemeten heeft Farsalinos onderzoek gedaan naar de werkelijke hoeveelheid aldehyde die vrij komt wanneer men gebruik maakt van hoger voltage batterijen. Deze waardes blijken ver beneden de waardes te liggen die men meet tijdens het traditionele roken.


In maart publiceerde het RIVM een rapport waar de uitkomst voor felle discussies onder voor- en tegenstanders van de e-sigaret zorgde. Zowel de brancheorganisatie Elektronische Sigaretten Bond Nederland als de consumentenorganisatie Acvoda hebben kritiek geuit over de wijze waarop het onderzoek was uitgevoerd. Ook in dit onderzoek bleek een onrealistische testopstelling te zijn gebruikt waardoor langdurige “dryhits” onoverkomelijk waren. In Nederland het leidde dat tot grote koppen in de media.


Professor Peter Hajek: Gebruikers van elektronische sigaretten worden niet blootgesteld aan gevaarlijke aldehyde niveaus. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat elektronische sigaretten 95% veiliger zijn dan traditionele sigaretten. Rokers zouden gestimuleerd moeten worden om over te stappen naar e-sigaretten.


Professor Peter Hajek, directeur van het Tobacco Dependence Research Unit en The London School of Medicine and Dentistry in Engeland verklaart over de gepubliceerde studie: “Deze resultaten benadrukken eens te meer het belang dat de omstandigheden waaronder onderzoek wordt gedaan helder moeten zijn. Daardoor kan men vage beweringen die het publiek volledig misleiden vermijden. Gebruikers van elektronische sigaretten worden niet blootgesteld aan gevaarlijke aldehyde niveaus. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat elektronische sigaretten 95% veiliger zijn dan traditionele sigaretten. Rokers zouden gestimuleerd moeten worden om over te stappen naar e-sigaretten”.


De elektronische sigaretten branche in Nederland verkeert in zwaar weer doordat zij nu al onderworpen is aan regelgeving die in de rest van de lidstaten pas per mei 2016 van kracht wordt. Consumenten komen in opstand tegen de beperkende Europese regeldruk. In alle Europese landen organiseren actiecomités op 29 mei a.s. een internationaal Dampersprotest waarbij ze e-sigaret gebruikers oproepen massaal hun stem te laten horen. Voor meer info en aanmelding kun je terecht op http://dampersprotest.stoprokenvandaag.nl.

 

Bron: http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2015/210-ald

Dit artikel is ook geplaatst op:

NuJij.nl: http://www.nujij.nl/gezondheid/vraagtekens-bij-e-sigaret-onderzoeken.32224687.lynkx

Wijwillenhetweten.nl: http://www.wijwillenhetweten.nl/vraagtekens-bij-e-sigaret-onderzoeken/

Dichtbij.nl: http://www.dichtbij.nl/den-haag/zorg-en-welzijn/artikel/4020604/nieuw-onderzoek-veegt-vloer-aan-met-rivm-rapport-inzake-esigaret.aspx