De elektronische sigaret als achtergesteld kindje

Menthol huls ontloopt de Tabakswet

Binnen de elektronische sigaretten branche worden we geconfronteerd met het feit dat ELK onderdeel dat deel uit KAN maken van een elektronische sigaret valt onder de bepalingen van de nieuwe Tabakswet.

Voor degene die niet bekend zijn met elektronische sigaretten of de nieuwe Tabakswet hieronder een uitleg.

De elektronische sigaret wordt in de markt gezet door twee partijen, te weten de tabaksindustrie en onafhankelijke e-sigaret verkopers. De tabaksindustrie bestrijkt volgens schatting ongeveer 5% van de Nederlandse markt en de rest van de markt is in handen van bedrijven die geen enkel raakvlak hebben met de tabaksindustrie.


Deze twee partijen verkopen twee totaal verschillende producten. De tabaksindustrie verkoopt elektronische sigaretten die het uiterlijk hebben van een gewone sigaret. Deze systemen bestaan uit een batterij en een voorgevuld mondstuk. Het mondstuk (cartridge) is altijd voorgevuld met nicotinehoudende vloeistof en is niet navulbaar. Is de cartridge leeg dan dient de consument een nieuw voorgevuld mondstukje te kopen.


De onafhankelijke e-sigaretten branche verkoopt nagenoeg uitsluitend elektronische sigaretten die wél navulbaar zijn. Deze systemen bestaan uit een batterij en een leeg tankje, dat in vakjargon 'clearomizer' wordt genoemd. De clearomizer kan door de consument naar believen worden gevuld met vloeistof (liquid) waarbij hij de keuze heeft uit een scala aan smaken die tevens nog eens varieren in nicotinesterkte. Zo kan de consument bijvoorbeeld ook beslissen om geen nicotine in zijn e-sigaret te gebruiken.


De consument kan deze clearomizers bij de diverse e-sigaret speciaalzaken los kopen. Ze zijn te verkrijgen in allerlei vormen, maten en merken. En ze hebben allemaal één overeenkomst: ze zijn LEEG. U weet wel...leeg...als in 'zonder inhoud'.


Volgens de nieuwe tabakswet is ELK onderdeel van een e-sigaret onlosmakelijk onderworpen aan deze wet. Dus óók die lege clearomizers. Sterker nog, in het Kort Geding aangespannen door de Esigbond inzake ridicule restricties op deze clearomizers, is besloten dat zelfs zoiets simpels als een afdichtringtje onder de nieuwe regelgeving valt. Houdt u deze gedachte even vast!


Verbod op smaakstoffen in tabakssigaretten en dreigend verbod op smaakjes in elektronische sigaret

In de nieuwe Tabakswet is een bepaling opgenomen dat de tabaksindustrie geen smaken meer aan tabak mag toevoegen. De achterliggende gedachte is dat men hiermee de aantrekkelijkheid van tabak verlaagd, dus ergo: een verbod. Ook gaan er stemmen op om smaakjes voor in de elektronische sigaret te verbieden.


Maar laat Mascotte, producent van sigarettenvloei en -hulzen, nu veel inventiever zijn dan alle Brusselse slimmerdjes bij elkaar. Want Mascotte verkoopt mentholhulzen waar je zelf tabak in kunt doen en op die manier toch een mentholsigaretje kunt roken. U weet wel...het mentholsigaretje dat door Brussel verboden gaat worden.


Wat staat er in de nieuwe Tabakswet?

In de herziene Tabaksproductenrichtlijn staat in artikel 7.7 het volgende opgenomen:


De lidstaten verbieden het in de handel brengen van tabaksproducten met bestanddelen, zoals filters, papier, verpakkingen of capsules, die geur- of smaakstoffen bevatten of met technische elementen die de geur, de smaak of de intensiteit van de rook van de betreffende tabaksproducten kunnen wijzigen. Filters, papier en capsules mogen geen tabak of nicotine bevatten.

Ons lijkt dit klare taal. Tenminste op het eerste gezicht. Want wanneer je goed leest dan staat er dat het gaat om het [...] in de handel brengen van tabaksproducten met bestanddelen zoals filters die de geur, smaak of intensiteit kunnen wijzigen[...]. En dat doet de tabaksindustrie dus niet. Maar mag Mascotte gewoon haar menthol hulzen blijven verkopen?


De vraag is door TabakNee voorgelegd aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). "Een filter met menthol mag los wel verkocht worden, het te verkopen product is dan geen tabaksproduct. Een filter als onderdeel van een sigaret mag geen menthol bevatten. Het product is dan een tabaksproduct", laat een persvoorlichter van de NVWA per e-mail weten. Kortom, de hulzen en filters met smaakjes mogen ook in de toekomst worden verkocht. En omdat het geen tabaksproduct is, valt het niet onder het verbod in de Tabakswet, bevestigt de NVWA desgevraagd.

 

Wanneer we de analogie van bovenstaand antwoord doortrekken naar de elektronische sigaret, dan zou je mogen verwachten dat losse clearomizers voor de elektronische sigaret eveneens zijn uitgezonderd van de Tabakswet. Reden te meer om duidelijkheid te krijgen en onze vraag over deze losse onderdelen, die de consument naar believen op een elektronische sigaret kan gebruiken, ook eens voor te leggen aan de NVWA.

​Wordt vervolgd!