E-sigaret gediscrimineerd onder de nieuwe Tabakswet


Op 28 februari berichtte ik over de dubbele moraal met betrekking tot de nieuwe Tabakswet inzake los (en leeg) verkrijgbare Mascotte mentholhulzen versus leeg verkrijgbare clearomizers. Waarom vallen deze Mascotte mentholhulzen níet onder de nieuwe Tabakswet en lege clearomizers wél? Mijn vraag heb ik toen voorgelegd aan de NVWA en een antwoord daarop viel redelijk snel in mijn mailbox:


NVWA Klantcontactcentrum RE: 469299.00  Uw vraag aan de NVWA referentie 59163 9-3-2016 Geachte mevrouw van Veenschoten,U kunt de analogie van het antwoord van de NVWA niet een op een doortrekken naar de elektronische sigaret.U trekt in deze de vergelijking tussen een clearomizer en een losse filter. Hier wordt in de nieuwe wetgeving wel degelijk een onderscheid in gemaakt.De nieuwe Tabaks- en rookwarenwet omschrijft een elektronische sigaret als een product dat gebruikt kan worden voor de consumptie van nicotinehoudende damp via een mondstuk, of een onderdeel van dat product, waaronder een patroon, een reservoir en het apparaat zonder patroon of reservoir. Een clearomizer valt dus onder de definitie van een elektronische sigaret en daarmee onder de werkingssfeer van de nieuwe Tabaks- en rookwarenwet. Een losse filter die geen tabak bevat valt niet onder de definitie van een tabaksproduct en daarmee niet onder de werkingssfeer van de nieuwe Tabaks- en rookwarenwet.Met vriendelijke groet,Carla Aponno
hoofd afdeling klantcontactcentrum

........................................................................Divisie Klantcontact & dienstverlening
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht


........................................................................

T 0900-0388
info@nvwa.nl

http://www.nvwa.nl

 

Inmiddels ligt de nieuwe Tabakswet ter goedkeuring voor bij de Eerste Kamer en zijn er vragen over aanpassingen gesteld door de leden van Eerste Kamer. Blijkbaar heeft mijn tweet over de kromme gang van zaken iemand van de SP wakker gemaakt, want in de "Memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Tabakswet" wordt het volgende geschreven:

De leden van de SP-fractie vragen of de constatering dat de verkoop van de menthol-sigarettenhuls en verwante producten, na 2020, mogelijk blijft, correct is. Waarom wordt het verbod op de verkoop van deze menthol-sigarettenhuls en andere vergelijkbare tabaksproducten niet in de huidige aanpassing van de Tabakswet geregeld?

 

Minister Van Rijn beantwoord deze vraag als volgt:

Met dit wetsvoorstel wordt een verbod op sigaretten en shagtabak met bestanddelen (zoals filters, papier, verpakkingen of capsules) die geur- of smaakstoffen bevatten geregeld. Menthol-sigarettenhulzen vallen niet onder dit verbod omdat ze zonder tabak worden verkocht. Om die reden worden met dit wetsvoorstel geen regels aan de verkoop van losse sigarettenhulzen zonder tabak gesteld. Ik zal de ontwikkelingen in de markt op dit punt in de gaten houden.

Heeft u misschien nog bretels voor mij liggen?
Mijn broek blijft er namelijk van afzakken!