UTVGBREAKING NEWS inzake het verbod op de import en handel in nicotinehoudende elektronische sigaretten (en liquids) in Nederland!

DEN HAAG - Vandaag is vonnis toegewezen inzake het kort geding dat United Tobacco Vapor Group Inc. had aangespannen tegen de Staat.
De voorzieningenrechter heeft beslist in het voordeel van United Tobacco Vapor Group Inc.

Het besluit van Minister Schippers, waarin zij de nicotinehoudende elektronische sigaretten per direct onder de Geneesmiddelenwet liet vallen, is hiermee voorlopig van tafel! Gevolg van deze uitspraak is dat de verkoop van nicotinehoudende elektronische sigaretten (en liquids) voorlopig is TOEGESTAAN!
 

[...] De voorzieningenrechter is van oordeel dat de beslissing van de minister om de e-sigaret (definitief) als geneesmiddel aan te merken, in strijd is met de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het motiveringsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Daarmee is de grond aan het (gewijzigde) handhavingsbeleid van de minister komen te ontvallen. Het gevorderde gebod om de invoer van de e-sigaret van buiten de Europese Unie en het verhandelen daarvan in Nederland toe te staan, zal daarom worden toegewezen, op de wijze zoals in het dictum is bepaald. [...]

Deze uitspraak is toepasbaar op álle elektronische sigaretten en toebehoren, ongeacht het merk.

Download hier de volledige uitspraak in PDF formaat:
Uitspraak Kort Geding 13 maart 2012
Rechtstreekse link naar de originele uitspraak.

LET WEL: De Staat heeft de keuze om alsnog een Bodemprocedure te starten. De strijd is dus nog niet helemaal gestreden, maar met deze uitspraak van Mr. P.A. Koppen zijn we DOLgelukkig!