Esigbond NederlandNaar aanleiding van de discussies die op internet lopen rondom het ingenomen standpunt van de TVECA inzake de Tabocco Products Directive heeft de Elektronische Sigaretten Bond gemeend dit standpunt te moeten verduidelijken.
Let wel: we hebben niet de intentie verdere discussie aan te zwengelen doch pogen het standpunt slechts inzichtelijk te maken.

Het Position Statement kunt u hier in PDF formaat downloaden.