Het onlangs gepubliceerde e-sigaret onderzoek, uitgevoerd door het RIVM en de NVWA is, in tegenstelling tot vorige keren, beduidend beter uitgevoerd. Het lijkt alsof men heeft zich beter ingelezen heeft in de materie, wat an sich verheugend nieuws is.
De conclusie van het onderzoek is dat de e-sigaret minder schadelijk is dan de tabaksigaret. Van Rijn bevestigd dit in een toelichting.

Verkoopverbod aan minderjarigen wordt minder snel ingevoerd dan gedacht
Wat we persoonlijk erg jammer vinden is dat het in de media groots aangekondigde verbod op verkoop aan minderjarigen minder snel wordt ingevoerd dan men ons liet geloven. Blijkens de brief die Staatsecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer stuurde wordt de leeftijdsgrens pas in mei 2016 ingevoerd, gelijktijdig met de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn. We vinden dat de e-sigaret, net zo goed als de tabaksigaret, geen product is dat je aan minderjarigen moet verkopen. Om die reden kunnen minderjarigen dan ook niet bij ons in de winkel terecht.

RIVM gebruikt foutieve testopstelling
Het onderzoek presenteert een aantal testresultaten die zorgwekkend lijken te zijn. Deze resultaten staan haaks op uitkomsten van diverse wetenschappelijke e-sigaret studies. Nadere bestudering van het RIVM onderzoek leert dat binnen de testopstelling gebruik is gemaakt van een te hoog voltage in combinatie met verstuivers die alleen geschikt zijn voor een veel lager voltage. Deze fout is in een eerder stadium ook gemaakt in een onderzoek, gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. De foutieve conclusies van bovenstaand onderzoek haalden wereldwijd alle media en zorgden ervoor dat veel e-sigaret gebruikers weer terug grepen naar de kankerverwekkende tabaksigaret.


Feiten die positief zijn in het rapport worden erg negatief gepresenteerd
De negatieve teneur van het rapport is opvallend. In de gebruikte typeringen worden negatieve aspecten groter gemaakt dan ze werkelijk zijn. Men maakt gebruik van lange opsommingen van schadelijke stoffen, om vervolgens aan te geven dat deze stoffen vrijwel niet zijn aangetroffen in e-sigaretten. Binnen de journalistiek wordt dit aspect ‘framing’ genoemd; het bewust negatief presenteren van feiten die in essentie positief zijn.

Consument verkeerd door foutieve conclusies onterecht in de veronderstelling dat gewone sigaretten beter zijn dan e-sigaret
Deze foutieve conclusies van het RIVM kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen brengt zij de volksgezondheid in gevaar doordat de consument in de foutieve veronderstelling verkeert dat tabaksigaretten minder schadelijk zijn dan e-sigaretten, ook zorgt zij ervoor dat e-sigaretten onderworpen worden aan onnodige strengere regelgeving. We zetten grote vraagtekens bij het feit dat de e-sigaret zwaarder wordt gereguleerd dan de veel schadelijkere tabaksigaret. Vooraanstaand longarts Wanda de Kanter spreekt haar verbazing uit via Twitter: "Nepsigaret eerder in de ban dan echte sigaret".

Wel willen we benadrukken dat het een goede zaak is dat er meer wet- en regelgeving komt zodat de consument gevrijwaard blijft van lieden die op markten, braderieën en via internet inferieure producten aanbieden.

Vanuit onze brancheorganisatie hamert men er al jaren op dat de Staat samenwerkt met de betrokken brancheorganisaties zodat er gekomen kan worden tot weloverwogen regelgeving waarin de voordelen van de e-sigaret ten volle benut kunnen worden in de strijd om het roken tegen te gaan.Bronnenlijst

New E-Cig Study Hypes Formaldehyde Fears Based on Faulty Experiments

http://vaping.info/news/2015/new-e-cig-study-hypes-formaldehyde-fears-based-faulty-experiments

 

Onderzoek naar de schadelijkheid van de e-sigaret in vergelijking met tabaksigaretten en de buitenlucht

Uitkomst: In plaats van gifstoffen die gemeten worden in sigarettenrook bevat de damp van een e-sigaret niet veel anders dan hetgeen in de buitenlucht wordt aangetroffen.

Bron: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230014002505

 

Onderzoek naar cytotoxische potentie van E-liquid t.o.v. sigarettenrook

Uitkomst: Onderzoekers concluderen dat de damp van elektronische sigaretten significant minder cytotoxisch  (schadelijk voor cellen) is dan sigarettenrook.

Bron: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/08958378.2013.793439

 

Onderzoek naar de gevolgen op de gezondheid door het gebruik van elektronische sigaretten t.o.v. tabakssigaretten

Uitkomst: Bijproducten geproduceerd door elektronische sigaretten zijn relatief aan tabaksrook minimaal. De studie geeft aan dat er geen gevaar voor de gezondheid bestaat, gebaseerd op e gemeten waarden van de geanalyseerde stoffen.

Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998

 

Onderzoek naar uitgeademde damp van Elektronische Sigaretten in vergelijking met uitgeademde lucht van normaal mens

Uitkomst: Organische componenten in uitgeademde damp van een e-sigaret, vergelijkbaar met uitgeademde lucht van normaal mens. Waarden die worden gemeten in zowel lucht als damp zijn ruim onder de 1% van de Maximaal Aanvaarde Concentraties (MAC-Waarden).

Bron: http://ecigarettereviewed.com/wp-content/uploads/2014/02/ecig-air-comparison-report.pdf

 

European Society of Cardiology presenteerde in 2013 in Amsterdam het onderzoek naar de acute gevolgen van zuurstof- en bloedtransport naar het hart bij het gebruik van elektronische sigaretten ten opzichte van tabakssigaretten

Uitkomst: Na het gebruik van 2 tabakssigaretten wordt een gemiddelde daling gezien van 16% bloedtransport naar het hart en een verhoging van 19% in weerstand in de aderen. Bij elektronische sigaretten daarentegen wordt geen verschil gemeten na gebruik t.o.v. geen gebruik.

Bron: http://spo.escardio.org/eslides/view.aspx?eevtid=54&fp=1375

Presentatie: https://www.youtube.com/watch?v=__ztrGafEg4&feature=youtu.be

 

Onderzoek in opdracht van Britse staat (Public Health England) naar tabaksgebruik en alternatieven

Uitkomst: De optie om over te stappen op elektronische sigaretten als alternatief en veel veiligere bron voor nicotine heeft enorme potentie om rokers te bereiken voor wie de huidige middelen niet werken. 

Bron: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311887/Ecigarettes_report.pdf

 

12 maanden durend onderzoek naar gedragsverandering van e-sigaret gebruikers

Uitkomst: 22% gestopt met roken na een maand en 46% na een jaar met behulp van navulbare elektronische sigaretten. Van de overgebleven rokers is het sigaretten verbruik gehalveerd in de eerste maand en het komende jaar gemiddeld gelijk gebleven. Onderzoekers concluderen dat elektronische sigaretten helpen bij terugval van ex-rokers en helpen bij het stoppen met roken van tabakssigaretten.

Bron: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460313003304

 

Onderzoek naar effectiviteit van Elektronische sigaretten als schade beperkend middel

Uitkomst: Elektronische sigaretten zijn een vele malen veiliger alternatief voor tabakssigaretten. De onderzoekers spreken tevens hun zorgen uit over de negatieve gevolgen van regulering van de producten.

Bron: http://www.palgrave-journals.com/jphp/journal/v32/n1/pdf/jphp201041a.pdf

 

Tweet longarts Wanda de Kanter: nepsigaret eerder in de ban dan echte sigaret

https://twitter.com/Wdekanter/status/579760464483250176