EU wil verbod op elektronische sigaretWATERINGEN - Al sinds enige tijd gaat het gerucht dat men op Europees niveau voornemens is de elektronische sigaret te verbieden.

 

Door een uitgelekt concept vanuit de Europese Unie, dat in handen terecht is gekomen van de Tobacco Journal International, is bekend geworden dat de EU voornemens zou zijn om de elektronische sigaret te verbieden.

 

Uiteraard is de hele E-rook gemeenschap in rep en roer. Wanneer dit inderdaad het geval is dan worden e-rokers gedwongen terug te grijpen naar de gewone sigaret. De sigaret waarvan al jarenlang bekend is dat deze kankerverwekkend is.

 

Kankerverwekkende sigaret op elke hoek van de straat vrij verkrijgbaar!

We vinden het werkelijk onvoorstelbaar dat de EU poogt haar elektronisch rokende inwoners -heel cru gezegd- naar het randje van het graf te brengen! Een EU, die zich mede laat voorstaan op de belangenbehartiging van haar inwoners, zou juíst dit geweldige alternatief voor rokers moeten omarmen. Woorden schieten ons echt te kort.

 

Sinds introductie is de elektronische sigaret de oplossing voor miljoenen verstokte rokers
De elektronische sigaret, die sinds 2007 op de markt is, is wereldwijd voor miljoenen verstokte rokers dé oplossing om van de kankerverwekkende sigaret weg te komen. Op Nederlands niveau is ons verboden om de elektronische sigaret als een "Stoppen met roken middel" te propaganderen, omdat het daardoor als geneesmiddel aangemerkt zou moeten worden. Het gevolg daarvan zou zijn dat alle elektronische sigaretten en liquids (die nicotine bevatten) onder de Geneesmiddelenwet dienen te vallen en daardoor per onmiddellijke ingang niet meer vrij verkrijgbaar zouden zijn.

 

Een ieder die zijn gezond verstand gebruikt snapt dat, wanneer je overstapt van de tabaksigaret naar de elektrische sigaret, je stopt met je kankerverwekkende verslaving. (Ja, Minister Schippers...u leest het goed: STOPT met je kankerverwekkende verslaving!)

 

Wat is daar mis mee?

En is het daarom dat men nu ook blijkbaar vanuit de EU het beter vindt dat e-rokers hun alternatief ontnomen moet worden? Zodat men in ieder geval de zekerheid heeft dat de kosten van gezondheidszorg blijven stijgen en wij rokers allemaal vroegtijdig sterven aan longkanker? 

 

Brancheorganisatie

Vanuit onze branche organisatie wordt uiteraard naarstig gezocht naar oplossingen en maken we ons hard voor regulering van de elektronische sigaret. Voor de Nederlandse consument is, ook alweer enige tijd geleden, de Stichting Stelda in het leven geroepen. En sinds deze week is er een initiatief ontplooit om e-rokers masaal op te roepen een online petitie te tekenen om het EU verbod te voorkomen.